Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

samotny-nawigator
11:47
KAL's cartoon 2014.03.22 // Russian bear economy
Reposted byki-adi ki-adi
samotny-nawigator
11:38
Nie potrzebuję się dobrze bawić żeby pić alkohol
Damian z Krakowa
Reposted bypawelq89 pawelq89

August 13 2017

samotny-nawigator
12:59
Fake tits are like Nazis. They don't laugh, they don't dance, they're just... MHMMMM! I'm walking here!
Robin Williams - Live on Broadway (2002)

May 05 2015

samotny-nawigator
12:14
When you've got nothing to lose there's nothing you won't try.
samotny-nawigator
12:12
(...) pogłoska o mojej śmierci była przesadzona.
— Mark Twain - List do reportera Franka Marshalla White'a (1897.05.31)
samotny-nawigator
12:11
(...) the report of my death was an exaggeration.
— Mark Twain - Note to reporter Frank Marshall White (1897.05.31)

August 15 2014

samotny-nawigator
13:23
0512 25a9
Creating a life...
Reposted byevangelyn evangelyn
samotny-nawigator
13:03
9913 daa0
I've read the script and I al­ready know how it turns out.
samotny-nawigator
12:53
Do you ever wonder at what point when you gotta just say "fuck it" man? Like when you gotta stop living up here and start living down here?
— 8 Mile (2002) ; Jimmy Smith Jr.
samotny-nawigator
12:51
You spend your whole life stuck in the labyrinth, thinking about how you'll escape it one day, and how awesome it will be, and imagining that future keeps you going, but you never do it. You just use the future to escape the present.
— John Green - Looking for Alaska (2005)
Reposted byplokingingerglueliveattherainbowelfyMySecretGardenartlovergoaskalicehoernchenkotzeabsolutivflauschfischpowersouplifelessmole-w-filizancebansheszszszszmayfantasmagoryczniesmorzandowikszlucidumintervallumbansheLookrecjaakuninalkonarkomaybeinloveMonasialluringlifelessxjoancatherineadek676
samotny-nawigator
12:49
Some people die at 25 and aren't buried until 75.
— Benjamin Franklin
Reposted bydukander dukander
samotny-nawigator
12:39
Adult life in a nutshell

August 01 2014

samotny-nawigator
23:00
By imposing too great a responsibility, or rather, all responsibility, on yourself, you crush yourself.
— Franz Kafka ; The Blue Octavo Notebooks
samotny-nawigator
22:55
There are many ways of going forward, but only one way of standing still.
— Franklin D. Roosevelt
samotny-nawigator
22:55
Jest wiele sposobów ruszania naprzód, ale tylko jeden trwania w miejscu.
— Franklin D. Roosevelt

July 03 2014

samotny-nawigator
04:46
Tragedią starości nie jest to, że człowiek się starzeje, lecz to, że pozostaje młodym.
— Oscar Wilde - Portret Doriana Graya (1891); Rozdział 19
samotny-nawigator
04:45
The tragedy of old age is not that one is old, but that one is young.
— Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray (1891); Chapter 19

June 04 2014

samotny-nawigator
23:58
Dla większości z nas przyjmowanie kogoś do pracy to w gruncie rzeczy proces nacechowany romantyzmem, a rozmowa kwalifikacyjna pełni rolę zdeseksualizowanej wersji randki. Szukamy kogoś, z kim połączy nas pewna szczególna więź sympatii, nawet jeżeli związek, który z niej wyniknie, zakończy się łzami, bo okaże się, że poszukujący i poszukiwany nie mają ze sobą nic wspólnego. Pragniemy nieograniczonej nadziei płynącej z wzajemnego zauroczenia, podczas gdy wywiad zorganizowany oferuje nam jednie czystą logikę i praktyczność kojarzonego małżeństwa.
— Malcolm Gladwell - Co widział pies i inne przygody (2009)
samotny-nawigator
23:53
Iloraz inteligencji nie wychwytuje takich rzeczy jak praktyczne zastosowanie zdrowego rozsądku ani umiejętności współpracy z ludźmi. W szkolnictwie oceniamy studentów pod kątem samodzielności w pracy, a gdy z kimś współpracują, nazywamy to oszustwem. Lecz gdy znajdziemy się w realnym świecie, wszystko, co robimy, wymaga współpracy z innymi ludźmi.
— Malcolm Gladwell - Co widział pies i inne przygody (2009) ; Richard Wagner
Reposted byahazaynlo ahazaynlo
samotny-nawigator
23:49
(...) wcale nie powinniśmy stosować surowszych kryteriów naboru do zawodu, lecz raczej je łagodzić, ponieważ nie ma sensu podnoszenie wymogów, jeżeli nie odzwierciedlają one tego, na czym nam zależy.
— Malcolm Gladwell - Co widział pies i inne przygody (2009)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl